Salarisschalen bij gemeenten

Zoals in veel sectoren het geval is, werken gemeenten met vaste salarisschalen en een salaristabel. Daarin zie je heel eenvoudig wat voor salaris hoort bij het werk dat je doet. Je functie bepaalt in welke salarisschaal je wordt ingeschaald en o.a. het aantal jaar ervaring dat je hebt bepaalt in welke periodiek (of trede) je zit. Dit soort zaken wordt allemaal vastgelegd in de CAO Gemeenten. Meestal betekent een nieuwe CAO dat je automatisch een salarisverhoging krijgt.

CAO Gemeenten 2023

Ieder jaar worden de gemeentelijke maandsalarissen opnieuw vastgesteld. Omdat de huidige CAO inmiddels is verlopen, wordt momenteel de laatste hand gelegd aan de nieuwe CAO die een looptijd heeft tot en met 1 januari 2024. Het principeakkoord is inmiddels getekend en naar verwachting wordt het definitieve akkoord begin april bekend gemaakt.

De belangrijkste punten uit het principeakkoord

Hoewel de nieuwe salarisschalen gemeente 2023 dus nog niet bekend zijn, zijn er in het principeakkoord al wel een aantal veranderingen bekendgemaakt. De meest opvallende punten van het principeakkoord* CAO gemeenten 2023 vind je hieronder:

1. Structurele loonstijging
De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst €240 en daarna 2%. Werknemers van een gemeente kunnen een gemiddelde loonsverhoging van 9,1 % verwachten.

2. Minimumsalaris
De CAO gemeenten kent sinds 2022 een minimumsalaris van €14 per uur. Dat komt neer op €2.184 per maand. Dit minimumloon wordt niet geïndexeerd. Loonschalen die periodieken bevatten onder het bedrag van €2.184 worden wel aangepast.

3. Vergoeding hybride werken
Vanaf 1 mei 2023 ontvangen medewerkers een vergoeding van €3 netto voor hybride werken.
Waarvan €2,15 een thuiswerkvergoeding is en €0,85 een internetvergoeding is.

4. Bovenwettelijke vakantiedagen
Per 2 januari 2023 wordt het aantal bovenwettelijk vakantiedagen verhoogd van 6 dagen naar 7 dagen.

5. 5 mei
Met ingang van 1 januari 2024 wordt 5 mei een officiële feestdag. Bevrijdingsdag wordt dus een jaarlijkse feestdag met behoud van salaris en salaristoelage(n).

6. Bovenwettelijke sociale zekerheid
De regels rondom arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling bij ziekte worden aangepast aan de in Nederland in het algemeen geldende regels. Dat betekent o.a. dat de loondoorbetaling bij ziekte wordt aangepast. Voorheen ontving men in deze situatie 104 weken het volledig salaris. Per 1 januari 2024 wordt de staffel van loondoorbetaling bij ziekte wordt: 1e jaar 100% en 2e jaar 70%.

7. Meer vakantie-uren sparen
Het maximum aantal vakantie-uren dat je mag opsparen wordt verhoogd naar 187 uren (dit maximum was 144 uren)

8. Een meer inclusieve CAO
De CAO gemeenten wordt inclusiever. Dat betekent dat men zich ten doel stelt dat alle medewerkers zich kunnen herkennen in de CAO en gelijke toegang hebben tot de daarin opgenomen arbeidsvoorwaarden. Onderdeel van de inclusieve cao is onder andere dat verlof toegankelijk wordt voor medewerkers die deel zijn van niet-traditionele gezinsvormen. Ook wordt gekeken naar manieren waarop de CAO ondersteuning kan geven aan rouw en de overgang.

* Bronvermelding: VNG.nl

    Wat wordt mijn salaris na april 2023?

    Helaas is er in het principeakkoord nog niet gecommuniceerd over de salarisschalen die gaan gelden in deze nieuwe CAO. Dus of je nu wel of niet weet in welke schaal je zit, je zult nog even geduld moeten hebben om precies te weten wat je salaris gaat zijn. Wil jij als eerste de nieuwe salarisschalen voor gemeenten in je mailbox ontvangen zodra deze bekend zijn?

    Meld je aan via dit formulier: