Sociaal Domein

Het Sociaal Domein is onderhevig aan vele veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vergrijzing. Diverse wetswijzigingen. Het nieuwe werken. Dat vraagt om een groot aanpassingsvermogen en up-to-date kennis van staf en medewerkers.

Onze professionals hebben de juiste mentaliteit, werkhouding en het vereiste aanpassingsvermogen. We selecteren ze erop: of het nu gaat om een Klant-manager Participatiewet, Consulent WMO, Consulent Schuldhulpverlening of een
Beleidsmedewerker. Kennis wordt ‘bijgespijkerd’ door het aanbieden van trainingen en coaching. Wij zijn dus de juiste partner voor arbeidsbemiddeling in het Sociaal Domein.

Waarvoor kunt u bij ons terecht:

Sociale Zekerheid

 • Klantmanager Participatiewet
 • Jobhunter
 • Jobcoach
 • Handhaver
 • Medewerker Sociaal Wijkteam
 • Medewerker Bezwaar en Beroep
 • Medewerker Terugvordering en Verhaal
 • Projectleider Sociale Zaken
 • (Team)manager

Beleid

 • Beleidsadviseur Sociale Zaken
 • Beleidsadviseur Welzijn/WMO
 • Beleidsadviseur Accommodaties
 • Projectleider
 • Programmamanager

Schuldhulpverlening

 • Allround schuldhulpverlener
 • Budgetbeheerder/-coach
 • Beschermingsbewindvoerder
 • Bewindervoerder WSNP
 • Projectleider preventie

Zorg

 • WMO consulent
 • Jeugdconsulent
 • GZ psycholoog
 • (Gespecialiseerd) verpleegkundige
 • Jeugdverpleegkundige
 • Ambulant begeleider

Publiekszaken

 • Allround medewerker Burgerzaken
 • Medewerker Frontoffice
 • Medewerker Backoffice
 • BRP specialist
 • KCC medewerker

Welzijn

 • (School)maatschappelijk werker
 • Ouderenadviseur
 • Ouderenwerker
 • Sociaal raadslid
 • Jongerenwerker
 • Sociaal cultureel werker

Wilt u meer weten over Joinuz? Neem dan direct contact met ons op.

Lekker
kennismaken
Heeft u nog vragen?