Joinuz, uw betrouwbare partner!

Joinuz voldoet aan de normen zoals vastgelegd in NEN 4400-1 en is opgenomen in het Register Normering Arbeid van de Stichting Normering Arbeid. Het NEN 4400-1 certificaat geeft aan dat Joinuz de ABU CAO naleeft.

De certificering bewijst dat wij onze belasting en premies afdragen zoals dat hoort. Daarnaast zijn onze loonafspraken conform de markt en zijn niet in strijd met de wet, minimumloon en minimum vakantiebijslag. Tevens geeft de certificering aan dat Joinuz alleen met gediplomeerde medewerkers samenwerkt die voldoen aan alle eisen om in Nederland te mogen werken. We worden regelmatig getoetst om de kwaliteit van onze certificering te kunnen blijven waarborgen. Daarnaast hebben we een G-rekening zodat u er als werkgever van verzekerd bent dat alle sociale lasten netjes afgedragen worden voor uw professionals.

Lekker
kennismaken
Heeft u nog vragen?