Wanneer je als GZ-psycholoog werkzaam bent in de zorg, in het forensische werkveld heb je een gevarieerde en uitdagende baan. Je werkt met een doelgroep die doorgaans kampt met langdurige en ernstige problemen op verschillende levensterreinen: het functioneren op het gebied van werk, wonen, financiƫn, relaties en zelfzorg is vaak ernstig verstoord. Vrijwel altijd is er sprake van meerdere psychiatrische stoornissen. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan een autismespectrumstoornis Ʃn verslaving en ADHD. Sommigen worden al jaren begeleid door hulpverleners, maar het komt ook voor dat er mensen in de gevangenis komen die nog nooit in contact geweest zijn met de psychiatrie en die toch, al dan niet als gevolg van een stoornis, een delict plegen.

GZ-psycholoog binnen het gevangeniswezen

Binnen het gevangeniswezen kun je als GZ-psycholoog op zeer uiteenlopende afdelingen werkzaam zijn. Zo is er bijvoorbeeld een reguliere gevangenis, waar toch ook relatief veel psychische problematiek voorkomt. Ook zijn er speciale afdelingen voor gedetineerden die het niet redden op een reguliere afdeling. Zijn gaan dan naar een zogenaamde ā€˜EZVā€™, een Extra Zorg Voorziening, waar er net even wat meer tijd en aandacht voor ze is.

Mijn werk als GZ-psycholoog

Er zijn ook Penitentiair Psychiatrische Centra. Dat is een psychiatrisch ziekenhuis binnen de gevangenis. Daar werk ik nu zelf via Joinuz. De afdelingen zijn daar kleiner en er is relatief veel begeleiding en behandeling. Op elke afdeling (van ongeveer 11 patiƫnten) werkt in elk geval een GZ-psycholoog, een psychiater, en een arts. De GZ-psycholoog werkt in een PPC meestal in de rol van behandelcoƶrdinator. Dat houdt in dat je, samen met een afdelingshoofd, het team van begeleiders aanstuurt.

De uitdagingen als GZ-psycholoog
Vaak spelen er ingewikkelde dynamieken op een afdeling: de uitdagende doelgroep kan zo zijn weerslag hebben op de medewerkers. Zeker wanneer je als begeleider op de afdeling werkt, word je dagelijks geconfronteerd met ernstige gedragsproblemen. Verbale als ook fysieke agressie bijvoorbeeld. Ook het passief gedrag van gedetineerden kan een uitdaging zijn. Iemand die nooit uit zichzelf wil douchen of zijn cel schoonmaakt. Vaak heeft die passiviteit te maken met een ernstige psychiatrische aandoening, zoals bijvoorbeeld schizofrenie, maar wanneer je daar dag in, dag uit mee geconfronteerd wordt als begeleider, kan dat lastig zijn. Je hoopt misschien dat iemand, als je hem genoeg steunt, het op een dag wel uit zichzelf gaat doen. Helaas is dat lang niet altijd zo.

GZ psycholoog


De levensverhalen van de patiƫnten zijn erg aangrijpend

Sommige problemen zijn ernstig en chronisch. Het is heel menselijk om daar soms door geraakt te worden, ook al heb je dat zelf niet eens altijd door. Dan krijg je de neiging om een gedetineerde uit de weg te gaan, of juist strenger aan te pakken dan nodig of gewenst is. Als behandelcoƶrdinator coach je de begeleiders daarbij. Je zorgt ervoor dat ze hun werk goed kunnen blijven doen. Uiteraard ben je daarnaast ook verantwoordelijk voor de diagnostiek en behandeling van de patiƫnten. Het is een uitdagende functie, maar er gaat geen dag voorbij zonder te lachen. Dat is belangrijk, want je krijgt toch een hoop heftige verhalen te horen. De delicten die de gedetineerden plegen zijn soms zeer ernstig. Daarnaast zijn de levensverhalen van de patiƫnten vaak ook aangrijpend.

Het mooie aan werken als GZ-psycholoog

Het mooie aan het forensische werkveld vind ik dat je eigenlijk twee cliƫnten hebt: de gedetineerde, Ʃn de maatschappij. De zorg aan de gedetineerden heeft altijd een tweeledig doel: uiteindelijk wil je dat de behandeling ertoe leidt dat de gedetineerde geen delicten meer pleegt. Op die manier draag je bij aan een veilige maatschappij. Dat maakt het voor mij een mooi vak!

Detachering via Joinuz

Ik heb voor Joinuz gekozen omdat er veel tijd besteed wordt aan de kennismaking. Dat persoonlijke contact vind ik belangrijk. In de loop van de tijd dat ik voor Joinuz werk is dat contact prettig gebleven. Ze staan voor je klaar, zijn goed bereikbaar en ze zorgen dat ze op de hoogte blijven van hoe het met je gaat op je werk. Bij nieuwe opdrachten wordt er goed naar je geluisterd, zodat je volgende opdracht goed bij je past. Daarnaast vind ik het fijn dat er in het contact ook ruimte is voor de 'personal touch': er is altijd tijd voor een informeel babbeltje en een grapje.

Wil jij ook aan de slag via Joinuz? Bekijk hier al onze vacatures in de zorg!