Werken als jeugdconsulent

Een jeugdconsulent werkt voor de gemeente en krijgt aanvragen binnen vanuit de ouders of zorgaanbieders met een hulpvraag voor een kind. Een jeugdconsulent zoals Aly krijgt aanvragen binnen voor kinderen van 0 tot 18 jaar.

Aly merkt dat je als jeugdconsulent vaak een voorkeur hebt voor juist de oudere of jongere doelgroep. Hulpvragen bij de jongere doelgroep zijn voornamelijk vragen omtrent de ontwikkeling; Zit je kind niet lekker in zijn vel? Loopt het thuis niet lekker? Heeft je kind faalangst?

De oudere kinderen tot 18 jaar hebben vaak een hulpvraag over het omgaan met leeftijdsgenoten, onzekerheid/angsten of ze hebben een slechte relatie met de ouders/ opvoeders. Hiervoor wordt een huisbezoek gepland om te kijken hoe de huidige woon- en leefsituatie is. Dit geeft een goed beeld over wat er speelt en of er nog meer onderliggende zaken gaande zijn.

Aan de hand van de aanvragen plant Aly een huisbezoek om te kijken wat er gaande is. Er volgt een perspectief plan, die ouders vooraf al gedeeltelijk hebben ingevuld om te kijken of dit daadwerkelijk een jeugdhulpvraag is of dat dit ook via een andere maatschappelijke organisatie of door middel van een training kan worden opgevangen. Daarna wordt er gekeken welke zorgaanbieder bij de situatie past.

Thuiswerken als jeugdconsulent tijdens de coronacrisis


Door de coronacrisis is Aly haar functie als jeugdconsulent nog drukker geworden. Kinderen zijn veel meer thuis dan gewoonlijk. Wanneer er al spanningen waren, lopen die nu nog hoger op. Ook zijn er kinderen waarbij de sociale druk wegvalt, nu zij niet meer school kunnen.

Aly moet zelf ook wel even wennen aan het thuiswerken. Huisbezoeken zijn vervangen door videocalls en zij mist het fysiek samenwerken met collega’s. Aangezien Aly nu altijd thuis is, vindt ze het ook lastiger om werk en privé gescheiden te houden. “Vroeger ging je echt naar huis vanuit je werk maar nu ben je al thuis en heb je de neiging langer door te werken”, vertelt Aly.

Laatst had Aly haar eerste crisis, zoals ze dat noemt als jeugdconsulent. Het ging niet goed bij iemand thuis en degene moest uit huis geplaatst worden. Aly heeft de regie in deze situatie, echter is zij vanuit de gemeente niet bevoegd iemand uit huis te plaatsen. Deze verantwoordelijkheid ligt bij organisaties als Veilig Thuis en de Jeugdbescherming.

“Ik voel me altijd heel verantwoordelijk en dit was mijn eerste crisis, ik miste echt mijn naaste collega’s om even mee te overleggen”, vertelt Aly.

Binnen het team van jeugdconsulenten bij de gemeente Amstelveen zijn drie subteams. In ieder subteam heeft een ieder zijn eigen expertise. De ene collega is wat meer gespecialiseerd in de jongere doelgroep en de andere weer met de oudere. Aly zelf heeft meer affiniteit met de oudere doelgroep, al gaat ze een uitdaging met de jongere doelgroep nooit uit de weg. Op donderdagmiddag vindt er altijd overleg plaats met het subteam en de gedragswetenschapper om de casuïstiek mee te bespreken.

Het leukste aan werken als jeugdconsulent


Aly vindt het leukste aan haar baan als jeugdconsulent het contact met mensen. Ze heeft gestudeerd voor hulpverlener en de combinatie van het contact met mensen en het ook echt kunnen helpen van mensen spreekt haar erg aan.

Vroeger was Aly zelf degene die de gezinnen begeleidde, maar nu zij zelf wat meer de regie heeft over de casussen en er een andere hulpverlener in het gezin zit, kan ze privé wat meer afstand doen van de casus wat ze zelf als prettig ervaart. “Wanneer een zaak goed is afgesloten, dan geeft dat mij veel voldoening” vertelt Aly.

Sommige mensen vinden het een drempel om contact op te nemen met een jeugdconsulent. Terwijl een jeugdconsulent juist beschikt over zoveel contacten met de juiste mensen en je snel kan doorverwijzen. Zo krijg je de juiste hulp die je nodig hebt.

Wil jij ook mensen helpen en werken als jeugdconsulent? Bekijk hier onze vacatures