Inwerken als Wabo casemanager tijdens Corona

In april ten tijde dat ik ben begonnen bij de gemeente werd er nog volop thuis gewerkt. Dit was in het begin best lastig! Kennismakingsgesprekken, werkoverleggen, inwerken, alles moet op afstand en digitaal. Het is een beetje roeien met de riemen die je hebt maar vanuit de gemeente worden er zo goed als mogelijk, handvaten geboden om deze tijd door te komen en ondanks dat ik pas enkele collega’s in het echt heb gezien, zit ik wel op mijn plek hier! Ook vanuit Joinuz wordt er nagedacht over het personeel. Zo krijg ik af en toe een belletje of een “koffierondje” om op de hoogte te blijven van hoe het gaat. Dit zorgt er ook weer voor dat ik sneller aanklop op het moment dat ik ergens tegenaan loop.

Mijn werkzaamheden als Wabo casemanager

Als Wabo casemanager houd ik mij kortgezegd bezig met vergunningaanvragen voor bouw en verbouw binnen het stadsdeel Zuid. Amsterdam is opgedeeld in 7 stadsdelen en elk stadsdeel heeft zijn eigen afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) waar ik onder val. Vergunningaanvragen komen binnen via het omgevingsloket en worden verdeeld onder de Bouwplantoetsers. Het begint met het controleren van de stukken, is er genoeg informatie om de aanvraag te beoordelen? Wat zegt het bestemmingsplan over de locatie? Is het een monumentaal pand? Wat zegt het bouwbesluit? Alle relevante informatie wordt gebundeld. Waar nodig vraag ik advies aan bij het relevante orgaan zoals een constructeur of bij de welstandscommissie.

Als alle relevante informatie is verzameld moet er een besluit worden genomen. Op basis van de aangeleverde stukken en het geleverde advies wordt een vergunning verleend of geweigerd. Het is interessant om in dit verhaal een technisch rechtsgebied als bestuursrecht tot leven te zien komen. Een bijkomende interessante ontwikkeling is dat de wetgeving gaat veranderen voor omgevingsvergunningen. Dit brengt veel uitdagingen en enige onzekerheden met zich mee. Het proces voor het aanvragen van een vergunning gaat voor de aanvrager iets veranderen maar vooral voor de gemeenten moet er een ander proces worden ingericht. Ik ben benieuwd hoe deze ontwikkeling eruit gaat zien.

De beste baan als Wabo casemanager

Binnen de gemeente Amsterdam voelde ik me snel op mijn gemak en input wordt gewaardeerd. De begeleiding is goed en wordt aangepast op de kennis en kunde van de persoon. Er is ruimte voor gezelligheid, wat in deze tijd zeer waardevol is, maar er kan ook doorgewerkt worden. Deze sfeer op mijn werkplek zorgt er denk ik voor dat deze transitie goed gaat komen!

Concluderend kan ik zeggen dat ik bij Joinuz een goede springplank heb gevonden om te werken bij de gemeente in het werkveld waar ik mijn interesses kan combineren en mijzelf kan ontwikkelen.

Wil jij net als Daan werken als wabo casemanager? Bekijk hier onze vacatures.