Payrolling

U maakt regelmatig – en tot volle tevredenheid - gebruik van tijdelijke werknemers. Maar wilt niet vastzitten aan de sociale zekerheidsverplichtingen die daarbij horen. Joinuz Payrolling is dan ideaal. U plaatst elke kandidaat die u wilt bij ons op de payroll, betaalt geen wervingsfee en bent er zeker van dat alle werkgeverslasten volgens de juiste cao worden afgedragen.

Joinuz Payrolling verzorgt:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • jaaropgaven
  • loondoorbetalingen
  • pensioensregeling
  • personeels- en salarisadministratie
  • verwerken CAO- en wetswijzigingen
  • verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid
  • ziektewet
  • werkloosheidwet en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie

Wilt u weten wat een werknemer via Joinuz Payrolling u gaat kosten? Neem dan contact met ons op.

Lekker
kennismaken
Heb je nog vragen?