Payrolling


Je maak regelmatig – en tot volle tevredenheid - gebruik van tijdelijke werknemers. Maar wilt niet vastzitten aan de sociale zekerheidsverplichtingen die daarbij horen. Joinuz Payrolling is dan ideaal. Je plaatst elke kandidaat die je wilt bij ons op de payrol, betaalt geen wervingsfee en bent er zeker van dat alle werkgeverslasten volgens de juiste cao worden afgedragen.

Joinuz Payrolling verzorgt:

  • Arbeidsovereenkomsten
  • jaaropgaven
  • loondoorbetalingen
  • pensioensregeling
  • personeels- en salarisadministratie
  • verwerken CAO- en wetswijzigingen
  • verzekeringen bij arbeidsongeschiktheid
  • ziektewet
  • werkloosheidwet en de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie

Wil je weten wat een werknemer via Joinuz Payrolling jouw gaat kosten? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie

Wil je meer informatie hierover? Schroom niet en neem contact met ons op.

Contact