Mobiliteit

U heeft – al dan niet tijdelijk - te weinig werk voor teveel mensen. Terwijl een collega van u op datzelfde moment juist een tekort aan mankracht heeft.

Wij heffen dat tekort dan op met uw boventallige werknemers. Ze blijven bij u in dienst. Maar omdat wij hun salaris en sociale lasten betalen, krijgt u meer financiële ruimte. Profiteert uw collega van aanzienlijk lagere ‘inhuur’ kosten. En kunnen uw werknemers onbezorgd nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe relaties opbouwen. Deze werkwijze is dus voor alle partijen aantrekkelijk. En werkt natuurlijk ook omgekeerd: als u tijdelijk behoefte heeft aan extra handen, ‘lenen’ wij u graag de boventallige werknemers van een collega.

Wilt u meer weten over de mobiliteitsmogelijkheden van Joinuz? Neem dan contact met ons op.

Lekker
kennismaken
Heb je nog vragen?