Mobiliteit


Je hebt – al dan niet tijdelijk - te weinig werk voor teveel mensen. Terwijl een collega van je op datzelfde moment juist een tekort aan mankracht heeft. Wij heffen dat tekort dan op met jouw boventallige werknemers. Ze blijven bij jou in dienst. Maar omdat wij hun salaris en sociale lasten betalen, krijg jij meer financiële ruimte. Profiteert jouw collega van aanzienlijk lagere ‘inhuur’ kosten. En kunnen jouw werknemers onbezorgd nieuwe ervaringen opdoen en nieuwe relaties opbouwen. Deze werkwijze is dus voor alle partijen aantrekkelijk. En werkt natuurlijk ook omgekeerd: als jij tijdelijk behoefte hebt aan extra handen, ‘lenen’ wij jou graag de boventallige werknemers van een collega. 

Wil je meer weten over de mobiliteitsmogelijkheden van Joinuz? Neem dan contact met ons op. 

Meer informatie

Wil je meer informatie hierover? Schroom niet en neem contact met ons op.

Contact