Projectleider bij BUCH-gemeenten

Vandaag mocht ik stagelopen met onze professional Marijn Hoenderdaal. Hij werkt sinds december vorig jaar als projectleider RO via Joinuz bij de BUCH-gemeenten. Marijn is eerst wat verder ingegaan op de theorie over wat zijn werk inhoudt. Hij houdt zich binnen de BUCH-gemeenten bezig met het behandelen van ruimtelijke procedures, geeft RO advisering bij aanvragen omgevingsvergunning, voert bestemmingsplanprocedures en neemt principe verzoeken in behandeling.

Project leider

Marijn heeft mij een paar projecten laten zien welke op dit moment actueel zijn. Zo heeft hij mij een principeverzoek laten zien welke hij in behandeling heeft. Het betrof hier een alternatieve invulling voor een sportschool welke omgebouwd zal worden naar een appartementengebouw. In het verzoek wordt duidelijk uiteengezet hoe de toekomstige bestemming eruit gaat zien en wat dat gaat betekenen voor het omliggende gebied / bewoners. Belangrijk voor een akkoord op het plan is dat er in de nieuwe situatie voldoende parkeerplaatsen zijn.

Ook geeft Marijn aan dat hij met enige regelmaat aanwezig is tijdens bewonersavonden om zoveel mogelijk vragen van bewoners te beantwoorden en zo onduidelijkheid weg te nemen.

Wat heb ik geleerd / neem ik mee?

Ik vond het ontzettend leuk en leerzaam om een ochtend mee te kijken met het RO proces. Ik heb geleerd dat het belangrijk is om vooraf duidelijk informatie te verschaffen aan alle belanghebbenden om zo bezwaarzaken zoveel mogelijk te voorkomen. In de functie van Marijn wordt duidelijk dat het belangrijk is om bestuurlijke feeling te hebben en een integrale werkwijze te hanteren, aangezien er meerdere disciplines (zoals bijvoorbeeld stedenbouwkunde en verkeer) bij een bestemmingsplanprocedure worden betrokken.