De wijze van ontvangst met een mok thee met een persoonlijk tintje, de interesse en de betrokkenheid van zowel de accountmanager als de recruiter bij mij als persoon, maar vooral ook de wijze waarop men mij betrok bij het vinden van een geschikte opdracht. Nog voordat ik officieel in dienst trad bij detacheringsbureau Joinuz werd ik al uitgenodigd om deel te nemen aan een DISC workshop om mijn persoonlijke talenten verder te onderzoeken. Een mooie gelegenheid om mijzelf, maar ook enkele collega’s van Joinuz beter te leren kennen en zo een verder beeld van het detacheringsbureau te vormen. Erg leuk dat men mij van meet af aan al zag als één van hen. Dat onder andere maakte dat ik me meteen thuis voelde.

Tot nu toe ben ik bij geen enkele werkgever zo goed geïnformeerd over de opdrachten die binnenkwamen, de mate waarin men dacht dat ik geschikt was voor die opdracht en het verloop van de selectieprocedures. Voor een interimmer als ik, die graag weet waar ik aan toe ben, was de wijze van communicatie binnen Joinuz echt een verademing. Ik werd echt gezien als persoon en was niet slechts een nummer. Ik werd voorafgaand aan ieder sollicitatiegesprek altijd goed geïnformeerd over de functie, de organisatie en de bijzonderheden van de functie. Hierdoor kreeg ik de gelegenheid om mij goed te presenteren tijdens een gesprek en kon ik voor zowel mijzelf als voor Joinuz een goed visitekaartje achterlaten.

Joinuz: Het leukste detacheringsbureau

Uiteindelijk heeft detacheringsbureau Joinuz voor mij een hele leuke, uitdagende opdracht gevonden als handhavingsjurist. Vanwege de gevoeligheid van het dossier kan ik in deze blog helaas niet verder uitweiden over de inhoud van de opdracht. Zelfs nu ik op opdracht zit, blijft Joinuz erg betrokken bij zowel mij als de opdrachtgever. Men monitort heel goed of ik daar op mijn plek zit, maar ook of de opdrachtgever tevreden is. Het eerste evaluatiegesprek na een maand is alweer een feit en de opdrachtgever is heel blij met mij en andersom geldt hetzelfde. Daarnaast ben ik uiteraard ook heel tevreden met Joinuz en ik kijk dan ook uit naar een lange en vruchtbare samenwerking waarin Joinuz en ik van elkaar kunnen leren en met elkaar kunnen groeien. Op naar een nieuw, gezamenlijk avontuur.