Een ‘normale’ werkdag als beleidsadviseur OOV

Ik begin s’ochtends altijd om 9 uur met een bak koffie en het doorlezen van de mail. Wat ik altijd probeer is om mijn mailbox goed geordend en opgeruimd te houden en mijn taken in de agenda te plannen. Helaas is een normale werkdag binnen het beleidsveld van openbare orde en veiligheid niet altijd voorspelbaar. De waan van de dag is erg bepalend voor de dingen die ik op een dag doe.

Toch kan ik me wel goed focussen op de resultaten en deadlines die ik moet halen. Momenteel ben ik samen met de collega’s van het sociaal domein bezig met de ketensamenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein. We bekijken hierin hoe we als gemeente bij zorgbehoevende mensen zo vroeg mogelijk onze rol kunnen vervullen, zodat de zorg niet verder escaleert en mogelijk uitmondt in een openbaar veiligheidsrisico.

Ook de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is iets waar we samen met de politie en het RIEC op willen intensiveren. De illegale onderwereld heeft de legale bovenwereld nodig om te kunnen functioneren en criminelen hebben voor hun misdaad op bepaalde momenten een vergunning van de gemeente nodig. Door bijvoorbeeld horecavergunningen vooraf strikter te toetsen op bijvoorbeeld financiën of antecedenten, voorkomen we dat criminelen zwart geld via horecazaken kunnen witwassen.

De coronacrisis

Sinds dat ik bij Voorschoten en Wassenaar ben begonnen, staat de crisisorganisatie voor de bestrijding van het coronavirus wel echt bovenaan het lijstje van werkzaamheden die mij het meest hebben beziggehouden. Vanaf medio maart is de nationale en regionale crisisorganisatie maximaal opgetuigd en hierdoor hadden wij een intern crisisteam georganiseerd dat bijna dagelijks vergaderde. De coronacrisis raakt erg veel gemeentelijke thema’s zoals: volksgezondheid, openbare orde, communicatie en economische zaken. Om deze reden zorgde het interne crisisteam ervoor dat de besluiten die in de regionale crisisorganisatie werden genomen, op een goede manier in de gemeente werden uitgevoerd. Onderwerpen zoals: de interne bedrijfsvoering en continuïteit, ondersteuning van scholen voor opvang van kinderen, monitoren van capaciteit van onze zorgaanbieders zoals de thuiszorg en het afsluiten van parkeerplaatsen en wegen om drukte te voorkomen hebben we regelmatig behandeld. Als OOV’er moet je inhoudelijk en procesmatig kijken wat goed gaat en waar knelpunten (kunnen) ontstaan.

Niet snel na de opschaling van de crisisorganisatie kwamen de regionale noodverordeningen. De noodverordening is als het ware een lijst met regionale noodhuisregels, zoals anderhalve meter afstand houden, verbod op evenementen, etc. Zeker onze handhavers verzetten enorm veel werk om goed toezicht te houden en mensen aan te spreken op het naleven van de regels. Hoewel de coronacrisis nog zeker niet voorbij is, kijk ik terug op een periode waar we achter de schermen gigantisch hard hebben gewerkt.

Joinuz als werkgever

Ik ben na mijn afstuderen in 2016 bij Joinuz terecht gekomen. Joinuz heeft na mijn afstuderen mij door middel van hun netwerk veel kansen gegeven voor ontwikkeling. Als startende op de arbeidsmarkt heb ik hier echt veel aan gehad. Wat Joinuz daarbij onderscheid van andere detacheringsbureaus, is dat ze kleinschalig zijn. Hierdoor is er veel meer aandacht voor jou als persoon. Joinuz geeft je ook de mogelijkheid om opleidingen volgen via de Joinuz Academy. Wil je een leaseauto met tankpas, een telefoon of een laptop? Alles is wel te regelen. Ben jij net afgestudeerd? Ga dan zeker eens een bak koffie drinken bij Joinuz!