De leukste baan om lekker te kunnen leven

Omgeving & Recht


De overheidsdomeinen Omgeving en Recht zijn onderhevig aan vele veranderingen. Denk bijvoorbeeld aan de toenemende vergrijzing. Diverse wetswijzigingen. Het nieuwe werken. Dat vraagt om een groot aanpassingsvermogen en up-to-date kennis van staf en medewerkers.

Onze professionals hebben de juiste mentaliteit, werkhouding en het vereiste aanpassingsvermogen. We selecteren ze er op: of het nu gaat om een Bouwplantoetser, Vergunningverlener, Toezichthouder of een Beleidsmedewerker. Kennis wordt 'bijgespijkerd' door het aanbieden van trainingen en coaching. Wij zijn dus de juiste partner voor arbeidsbemiddeling in de overheidsdomeinen Omgeving en Recht.

Waarvoor kunt u bij ons terecht:

Beleid

 • Ruimtelijke ordening
 • Verkeer
 • Milieu
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Monumenten en Archeologie
 • Stedenbouw, Landschap en Cultuurhistorie
 • Economie
 • Toerisme

Juridisch

 • Bestuursrecht algemeen
 • Privaatrecht
 • Grondzaken en Vastgoed
 • Omgevingsrecht
 • Bezwaar en Beroep
 • Bezwaarschriftencommissie
 • Dossierafhandeling
 • Juridische kwaliteitszorg en verordeningen


Wilt u meer weten over Joinuz? Neem dan direct contact met ons op.

Vergunningverlening & Handhaving

 • APV algemeen
 • Drank en Horeca
 • Wabo
 • Evenementen
 • Bijzondere wetten
 • Toezicht & Handhaving
 • Projectmatig handhaven
 • Milieutoezicht

Civiele techniek

 • Weg- en waterbouw
 • Projectleiding
 • Toezicht en Directievoering
 • Werkvoorbereiding
 • Riolering
 • Aanbestedingen
 • Technisch ontwerp