Mijn naam is Petra (28) en ik ben nu vijfeneenhalf jaar verpleegkundige. Vanuit mijn laatste stage en afstudeerscriptie, tijdens de opleiding HBO Verpleegkundige, kreeg ik mijn eerste baan als justitieel verpleegkundige binnen het gevangeniswezen. Daar heb ik ongeveer vier jaar met veel plezier gewerkt en de opleiding tot Justitieel verpleegkundige gevolgd. De gevangenis waar ik werkte ging echter sluiten en wij werden in overleg op andere locaties geplaatst. Dit was voor mij het moment om te bedenken of ik niet verder wilde kijken in andere velden van het beroep. Ik heb toen eerst gesolliciteerd in het ziekenhuis en kreeg een baan op de afdeling Chirurgie. Dit beviel echter niet; ik miste veel eigen verantwoordelijkheid en diversiteit. Daarnaast was ik gewend veel zelfstandiger te werken en ook dit is minder mogelijk in ziekenhuizen. Hierdoor was ik opzoek naar wat dan wel bij mij paste. Joinuz bood ondersteuning bij deze zoektocht en heeft mij erg geholpen bij wat dan wel bij me paste.

Werken als wijkverpleegkundige

Zo raakte ik in contact met de functie wijkverpleegkundige bij het Leger des Heils. Hier is de doelgroep gericht op de OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg) en dit heeft veel raakvlakken met de doelgroep in het gevangeniswezen. Dit voelde vanaf het eerste moment voor mij als thuiskomen. Daarbij is de mate van zelfstandigheid erg groot, maar kan je toch laagdrempelig overleggen met collega’s, artsen of andere disciplines. Ik ben nu coördinerend wijkverpleegkundige van Amsterdam centrum en ik heb hiermee een erg diverse doelgroep en wijk. Mijn werkdagen zien er elke dag anders uit, maar ik zal proberen een compleet beeld te geven van mijn daginvulling.

Een dag uit het leven van een wijkverpleegkundige

Afhankelijk van of ik thuiswerk of naar Amsterdam ga, gaat mijn wekker rond zeven uur. Vanaf acht uur ben ik namelijk telefonisch bereikbaar en beginnen de routes in de wijk. Hierbij kunnen vragen of incidenten plaatsvinden waarover ik gebeld kan worden. Dit kan van alles zijn, zoals missende medicatie bij een cliënt tot een cliënt die slecht wordt aangetroffen (gevallen, ziek ed). Hierbij kan ik telefonisch advies geven of afspreken zelf die kant op te komen. Ook heb ik soms zelf een route zodat ik goed kan zien wat er in de wijk speelt en of er overal voldoende tijd is geïndiceerd om het werk goed te kunnen doen.

Overdag heb ik vaak verschillende afspraken staan. MDO’s (multidisciplinair overleg) met bijvoorbeeld: huisartsen, SPV’ers (sociaal psychiatrisch verpleegkundigen), diëtisten, mentoren en ziekenhuizen. Ook werk ik nauw samen met de ambulant ondersteuners die veel van onze cliënten ook ondersteunen op andere gebieden. Tijdens deze MDO’s wordt besproken hoe het met de cliënt gaat en of er dingen aangepast moeten worden of eventueel afgebouwd kunnen om de zorg zo optimaal mogelijk te leveren. Daarbij kan bijvoorbeeld ook de conclusie zijn dat iemand niet meer thuis kan wonen doordat iemand daar te slecht voor is geworden. Dit kan zijn door veel valincidenten of doordat iemand steeds meer verward wordt en het niet meer veilig is. Daarbij hebben wij veel te maken met cliënten met multiproblematiek, dit kan op verschillende gebieden zijn bijvoorbeeld: psychiatrie, somatiek, of verslavingszorg dit vraagt soms veel creativiteit om de juiste zorg te kunnen leveren. Daarnaast heb ik overleggen met de andere wijkverpleegkundigen om de actuele ontwikkelingen te bespreken en zo veel mogelijk uniform te werken in de verschillende wijken. Ook zijn er overleggen met de apothekers uit de wijk en zijn er wijktafels waarbij verschillende maatschappelijke issues die in de wijk spelen besproken worden.

Naast deze verschillende overleggen zijn er veel administratieve taken die ik tussendoor doe of waar ik dagen voor inplan. Zo moeten er zorgplannen geschreven en geëvalueerd worden, met daarbij een kloppende indicatie zodat wij aan de verzekering kunnen uitleggen waarom we doen wat we doen en waarom we daar een bepaalde tijd voor inzetten. Zo kan het zijn dat wij iemand hebben die bekend is met psychoses en waarbij medicatietrouw erg belangrijk is, soms zelfs verplicht door middel van een rechterlijke machtiging. Dit houdt in dat wanneer de cliënt zich hier niet aan houdt, deze opgenomen moet worden. Hiervoor plannen wij bijvoorbeeld ongeveer vijftien a twintig minuten in. Het medicatie verstrekken op zich duurt misschien niet zo lang maar het praatje en de sociale controle is bij deze cliënten misschien nog wel belangrijker. Zo krijgen wij een indruk hoe het met iemand gaat en kunnen wij op tijd hulp inschakelen als de psychose toeneemt.

Tussen deze werkzaamheden door word ik als wijkverpleegkundige ook regelmatig gebeld door verschillende partijen. Zo zijn er ook regelmatig nieuwe intakes waarbij we kijken of dit op onze routes in de wijk nog past. Als dit het geval is gaan wij op intake om te inventariseren waarom iemand hulp nodig heeft en hoe vaak. Na deze intake werken wij alles uit en plannen in overleg met de planning de cliënt in.

Flexibel werken als wijkverpleegkundige

Ik plan ongeveer één keer per week een dag thuiswerken in om deze administratieve taken uit te werken. Thuis heb ik hier namelijk meer rust voor en word ik minder snel afgeleid. De dagen in de wijk vind ik echter het leukst, want deze zijn afwisselend en steeds op andere locaties in het centrum van Amsterdam. Ik ga altijd met de trein naar Amsterdam waar ik op het station een fiets heb staan waarmee ik mijn werk doe. Rond vijf uur ben ik klaar en zet ik mijn werktelefoon weer op stil. De tijden wanneer ik thuis kom zijn verschillend. Ook dit is afhankelijk van de afspraken die ik gepland heb. Ik probeer vaak voor de spits naar huis te gaan en dan de laatste paar uurtjes thuis te werken. Eens in de zoveel tijd hebben wij achterwacht. Dit is een bereikbaarheidsdienst die de verpleegkundigen in de wijk afwisselen. Hierbij ben je een week bereikbaar. Dit houdt in dat je na kantoortijd tot elf uur ‘s avonds en in het weekend van acht uur ‘s morgens tot elf uur ‘s avonds bereikbaar moet zijn. Hierbij kun je telefoontjes verwachten van de mensen in de wijk die de routes lopen en tegen bijzonderheden aanlopen, maar ook telefoontjes van cliënten die gevallen zijn of vragen hebben.

Dit geeft een beetje een algemeen beeld van de werkzaamheden die ik heb. Het is moeilijk om een precies tijdschema te geven omdat dit per dag verschillend is. Ik ben erg blij met mijn baan als wijkverpleegkundige en heb het erg naar mijn zin de diversiteit en de doelgroep maken dat er altijd veel uitdaging is en dit geeft mij veel werkplezier!

Werken bij Joinuz

Wil jij net als Petra werken in de zorg? Zorghelden zijn nu meer dan ooit nodig! Bekijk hier onze beste zorgvacatures. Je mag ons altijd bellen of mailen met al je vragen! Wij zijn er immers voor jou en je zoektocht naar die ene perfecte baan. Hier vind je onze contactgegevens!